Afgelopen maanden hebben we bij de hut en directe omgeving al diverse vogels kunnen waarnemen en merendeels fotograferen.
O.a. de volgende soorten: koolmezen, pimpelmezen, staartmezen, roodborstjes, vinken, grote bonte specht, groene specht, gaai, merel, heggenmus, geelgorzen, winterkoninkje, ekster, groenling, putter, buizerd, duiven wilde eenden, fazant, reiger, torenvalk blauwe kiekendief, patrijs.

Uiteraard zijn deze niet op bestelling leverbaar en bezoek is afhankelijk van de omstandigheden op dat moment en uiteraard het weer.