Fotohut in Maastricht

Fotohut Ambyerheide ligt in het buitengebied van Maastricht

De hut beschikt over 2 ramen voorzien van goed spiegelglas waardoor je vanuit een mooi standpunt kunt observeren en fotograferen. De hut biedt plaats aan twee personen die dan voldoende ruimte hebben. Voldoende om ook jassen en tassen met apparatuur en lunchpakketten te herbergen. De fotografen hebben de beschikking over twee comfortabele draaibare bureaustoelen. Twee grondstatieven met schommelkoppen zijn aanwezig.

De ‘setting’ is ingericht voor lenzen van tussen de 50 en 600 mm. De vogels komen vanaf een afstand van ruim een meter tot ruim 25 meter afstand van de hut. De lichtomstandigheden rond de vijver voor fotografie zijn uitstekend. De gehele dag is voldoende licht om te fotograferen.

Rond de hut wordt zeer regelmatig gevoerd om de diversiteit aan vogelsoorten voor de hut zo groot mogelijk en stabiel te houden en te krijgen. De laatste tijd zijn er ruim 40 soorten in de nabijheid waargenomen en veelal gefotografeerd, In de galerij ziet u een selectie van een aantal soorten.

De snelle groei van bezoekers geeft veel hoop voor uitbreiding van soorten. Er volgt nog een lijst met alle soorten waargenomen vanaf 2021.

Grote Bonte Specht Grasmus Holenduif Gekraagde Roodstaart Winterkoning
Vink Heggemus Kauw Wilde Eend Steenuiltje
Koolmees Fazant Turkse Tortel Gele Kwikstaart Lijster
Pimpelmees Merel Staartmees Putter Tjiftjaf
Spreeuw Buizerd Kraai Tapuit Veldmuis
Rietgors Torenvalk Zwartkop Patrijs Boompieper 
Geelgors Sijs Witte Kwikstaart Zwarte Roodstaart Koperwiek
Groenling Houtduif Keep Groene Specht Ijsvogel
Huismus Ekster Winterkoning Vliegenvanger Sperwer
Ringmus Gaai Roodborst Kneu
Omgeving setting en weiland
Blauwe Reiger
Zilverreiger
Rode Wouw
Havik
Blauwe Kiekendief